Výbor T. J.

Výbor byl zvolen na valné hromadě
T.J. Sokol Milevsko dne 23.3.2022 v tomto složení:

starosta: Ing. Petr Švára
místostarosta: Ing. Jana Nováková
náčelník: Bc. Jan Krejča
náčelnice: Jana Mošanská
vedoucí sportů: Ing. Pavel Fleischmann
jednatel: Ing. Pavel Fleischmann
vzdělavatel: Ing. Zuzana Sekalová
hospodář: Ing. Pavel Bolek
členové výboru:
Lucie Jordanová
Renata Vondráčková
Marie Samohýlová
Zuzana Heráková
Mgr. Jana Plavcová
Ludmila Zavřelová
Stanislav Kosík

Kontrolní komise:
Ing. Miloš Kofroň
Marta Bačová
Monika Hantáková