Výbor T. J.

Výbor byl zvolen na valné hromadě
T.J. Sokol Milevsko dne 28.3.2019 v tomto složení:

starosta: Ing. Petr Švára
náčelník: Jan Krejča
náčelnice: Jana Mošanská
vedoucí sportů: Ing. Pavel Fleischmann
jednatel: Ing. Pavel Fleischmann
vdělavatel: Ing. Zuzana Sekalová