Výbor T. J.

Výbor byl zvolen na valné hromadě
T.J. Sokol Milevsko dne 22.3.2016 v tomto složení:

starosta: Ing. Petr Švára
náčelník: Martin Pokorný
náčelnice: Ing. Lenka Řezbová
vedoucí sportů: Ing. Pavel Fleischmann
jednatel: Jana Plavcová
vdělavatel: Ing. Zuzana Sekalová