Historie

Uplynulo 25 let od založení sokolské tělocvičné jednoty v Praze a sokolské myšlenky si našly cestu i do Milevska. Myšlenku sem přinesl tesařský a zednický mistr František Ješ, který se ve světě nadchl pro sokolské ideály. Zaujala jej možnost “pěstování tělocviku k rozvoji tělesné i duševní síly týdenním se cvičením v tělocviku, šermu, jízdě na koni a velocipédu, výletů, přednášek a poučných rozhovorů o zájmech tělocviku”. Dokázal doma najít a spojit stejně nadšené spolupracovníky a vytvořit přípravný výbor pro založení Sokola. Ten již 15.září 1889 vydal “Provolání k občanstvu milevskému”, v němž vysvětlil poslání Sokola, jeho cíle a také význam pro národ, jeho svobodu a všeobecné dobro.

Sokol v Milevsku byl založen 6.října 1889. Dne 9.února 1890 se v budově školy konala za účasti 35 členů první Valná hromada, která do čela jednoty zvolila MUDr. Josefa Rejšila, František Ješ se stal jednatelem. Sokol se začal rychle rozvíjet a v červnu 1890 měla jednota již 90 členů a19 dorostenců. Sokolové pro cvičení však neměli vlastní prostory a tak se stěhovali z místa na místo. První tělocvičnu našli v městském Pivovaře, pak cvičili v bývalé tkalcovně, v letech 1903 až 1907 v zahradním sále hotelu Jindřicha Vodňanského, následoval opět Pivovar a po válečné přestávce v roce 1920 opět hotel u Vodňanských. Zde však museli v roce 1923 cvičení zanechat, protože hrozilo zřícení stropu.

Přes uvedené těžkosti s cvičebními prostory byli milevští sokolové velice aktivní – do roku 1925 se zúčastnili 6 všesokolských sletů, 33 okrskových a župních sletů, připravili 28 veřejných cvičení, přes 100 slavností a zábav a 45 výletů. Výstavba a otevření sokolského domku (1924) a sokolovny (1925) umožnily nejen podstatné rozšíření členské základny sokolské jednoty, ale nabídl prostory i dalším kulturním a osvětovým spolkům. Sokolovna se na dlouhou dobu stala sportovním, kulturním i společenským centrem města a jeho širokého okolí.

Činnost Sokola byla v Československé republice několikrát násilně přerušena.  V lednu 1990 byl po mnoha letech Sokol znovu obnoven a k němu se přihlásil i odbor ZRTV při TJ ZVVZ Milevsko, který se po celou dobu totality aktivně snažil rozvíjet fyzickou zdatnost dětí, mládeže i dospělých. Milevskou sokolovnou prošly stovky obyvatel Milevska, její současná členská základny se pohybuje kolem 530 členů všech kategorií. Jednota si stále udržuje silný kolektiv cvičitelů a činovníků a proto může úspěšně pokračovat ve své sportovní činnosti i v současné době.A zvládá kromě toho i údržbu a rozsáhlejší úpravy sokolovny, sokolského domku a vlastního hřiště.

prosinec 2004 (ing. Zuzana Sekalová, vzdělavatelka jednoty)