Pozvánka na Valnou hromadu

Výbor T.J. Sokol Milevsko  zve všechny členy jednoty na

                               VALNOU HROMADU,

která se koná  ve čtvrtek 28. března 2019 od 18.00 hod.  v hotelu Sport

Program:

–   zahájení

      –   schválení programu

      –   volba komisí

      –   zprávy o činnosti T.J.

 •   zprávy o hospodaření a majetku T.J.
 •  zpráva kontrolní komise T.J.
 •  diskuze
 •  schválení výroční zprávy za rok 2018
 • schválení plánu činnosti na rok 2019
 • schválení účetní uzávěrky za rok 2018
 •  schválení rozpočtu na rok 2019
 •  volby členů nového výboru T.J.
 •  volby členů kontrolní komise T.J.
 •  volby vyslanců na VH župy
 •  návrh usnesení
 •  závěr

Můžete se těšit na malé občerstvení v průběhu jednání